Category Archives: Thuốc cường dương

THUỐC CƯỜNG DƯƠNG

NGUỒN GỐC CỦA THẬP TOÀN ĐẠI BỔ CÓ MỘT TRUYỀN THUYẾT Kể rằng vị Hoàng Đế được mệnh danh là “Thiên Cổ Nhất Đế” lừng lẫy Trung Hoa lúc sinh thời, Tần Thủy Hoàng luôn bị ám ảnh bởi cái chết và liên tục tìm kiếm thuốc trường sinh. Ông đã ra lệnh cho toàn […]